BYTY VYBAVENÉ TAK, ABY SPLNILYI TY NEJVYŠŠÍ NÁROKY

Equipment example photo

Standardy bytového domu

 • Stavba je založena převážně na základových pasech ze železobetonu, které jsou propojeny železobetonovou deskou.
 • Svislé nosné konstrukce jsou provedeny zejména z pálených cihel nebo keramických bloků POROTHERM tl. 300 mm, v podzemních částech také z betonových tvarovek. Mezibytové stěny jsou provedeny z akustických keramických cihel POROTHERM AKU tl. 300 mm. Zdivo je doplněno ocelovými nosnými sloupy.
 • Vnitřní nenosné příčky jsou z keramických cihel.
 • Vodorovné konstrukce stropů jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky s železobetonovými ztužujícími věnci. Překlady jsou keramické, monolitické železobetonové nebo z ocelových válcovaných nosníků. V závislosti na interiérovém řešení jsou lokálně pod stropy a plošně pod všemi krovy zavěšeny sádrokartonové podhledy.
 • Střecha je navržena jako kombinace plochých a pultových střech. Sklon střešních rovin u pultových střechu nepřesahuje 16°. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné krokve osazené do dřevěných pozednic. Finální vrstvu tvoří plechová střešní krytina s dvojitou drážkou podložená pojistnou hydroizolační folií s kašírovanou drenážní v rstvou.
 • Terasy - balkony jsou řešeny jako monolitické železobetonové s přerušeným tepelně i zolačním mostem.
 • Vnitřní dvouramenné schodiště s mezipodestou je provedeno ze železobetonu. Povrchová úprava stupňů je provedena z keramické dlažby s protiskluzovou úpravou doplněná o nerezové zábradlí. Konstrukce schodiště je od okolních stěn dilatována zvukovou izolací tak, aby nedocházelo k přenosu kročejového zvuku  do stěn.Schodiště, terasy a okna s nízkými parapety jsou opatřeny na volných okrajích zábradlími do výšky 1000-1100 mm. Zábradlí i madla jsou provedeny z nerezových profilů a skleněných plochách.
 • Podlahové krytiny jsou z keramické dlažby, vinyl, v garáži strojně hlazený beton. Sokl je navržen vždy v souladu s použitou vrchní podlahovou vrstvou.
 • V prostorách se zvýšenými nároky na údržbu je pod dlažbou v celé ploše nanesena vodě odolná stěrka. Podlahy všech společných místností (chodby, sklepy...) mají protiskluzovou úpravu povrchu.
 • V obvodovém plášti jsou zabudovány velká hliníková okna, některá portálová a francouzská a dveře s přerušeným tepelným mostem a izolačním dvojsklem odpovídajícím tepelně technickým požadavkům.
 • Do otvíravých křídel oken je instalováno celoobvodové kování s možností mikroventilace.
 • Vnitřní dveře značky SAPELI budou tvořit převážně hladká barevně lakovaná křídla do obložkových zárubní případně ocelových zárubní. Posuvné vnitřní dveře jsou osazeny v dveřních pouzdrech JAP STANDART.
 • Garážová vrata budou sekční s elektro pohonem a dálkovým ovládáním.
 • Vybrané výplně budou splňovat požadavek na požární odolnost či využití pro účely bezpečného úniku z objektu v případě požáru.
 • Kličky a rozety jsou z broušeného nerezu nebo v úpravě titanové.
 • Proti zemní vlhkosti je objekt izolován fólií FATRAFOL 803. Střešní plášť ploché střechy je realizován jako systémové řešení oplechování včetně veškerých prvků a prostupů. Na terasách je použito systémové řešení Schllüter systém.
 • Obvodový plášť je zateplen komplexním kontaktním zateplovacím systémem ETIC Baumit o tloušťce izolantu min. 150 mm. Kotvy zateplovacího systému jsou zapuštěny a překryty čepičkou, aby nedocházelo k povrchovému tepelnému mostu na omítce. Venkovní omítky Baumit jsou probarvené dle projektové dokumentace.
 • Vnitřní povrchy stěn jsou tvoří vápenné omítky opatřené nátěrem.
Equipment example photo

Standardy bytu

 • velkoplošná, hliníková okna s balkonovými dveřmi – kvalitní velká hliníková okna, v některých bytech portálová, francouzská okna přes větší část stěny.
 • koupelny a WC – obklady a dlažba keramické ve standardu, možnost individuálního řešení. Obklady do výše 220 cm nebo po strop.
 • sanitární zařízení – závěsné, podomítkové WC, umyvadlo, akrylátová masážní vana, vývody pro pračku, nadstandardní pákové, míchací baterie.
 • podlahy – ve všech místnostech – materiál 1Floor ve standardu – výběr z několika druhů, vzorů a barev. Možnost individuálního řešení a pokládky jiného materiálu prostřednictvím partnera.
 • dlažby – keramická v chodbě, koupelně a WC ve standardu, možnost individuálního řešení.
 • vnitřní omítky – štukové, hladké, omítky vápenocementové, bílá výmalba HET.
 • stropy – vyšší stropy 290 cm, v podkroví až 450 cm, štukové, bílá výmalba HET, u některých koupelen sádrokartonové.
 • balkony a terasy – zelené střechy, balkony a terasy různých velikostí, podklad od společnosti Schllüter, zabezpečeny nerezovým a skleněným zábradlím
 • vchodové dveře – bezpečnostní, protipožární s bezpečnostním kováním, osazené do ocelové zárubně.
 • vnitřní dveře – plné dveře s obložkovými zárubněmi ve všech místnostech – dle nabízeného standardu. V koupelnách dveře do pouzdra JAP. Možnost individuálního řešení prostřednictvím partnera,
 • rozvody elektro – silnoproudé rozvody – kabelové, měděné vedení, vypínače a zásuvky silové, TV i datové Schiller, světla nejsou součástí dodávky,
 • rozvody vody a topení – každý z bytů má samostatné topení prostřednictvím vlastního elektrokotle. Místnosti jsou osazeny deskovými radiátory s termostatickými hlavicemi, v místnostech s francouzskými okny podlahové konvektory FUN COIL s termostatem. V koupelnách jsou osazeny topné žebříky.
 • rozvody datové,
 • domácí telefon – v každém bytě s funkcí elektronického vrátného vstupních dveří do bytového domu
 • kuchyně – přívody na teplou a studenou vodu, odpad pro dřez, myčku na nádobí, přívody pro sporák, digestoř, pracovní zásuvky silové v kuchyňské lince. Kuchyňská linka a spotřebiče nejsou součástí ceny.

  Partnerem pro dodání kuchyňských linek za výhodných cenových podmínek je společnost Sykora.